شکوفه گیلاسم امیر مهدی جانشکوفه گیلاسم امیر مهدی جان، تا این لحظه 8 سال و 5 ماه و 26 روز سن دارد
یاس سفیدم محمد طاها یاس سفیدم محمد طاها ، تا این لحظه 4 سال و 5 ماه و 25 روز سن دارد

❤ امیر مهدی اقاقیای سفید و محمد طاها یاس سفید من❤

اسمان را ستاره زیباتر میکند.باغچه را گل.عشق را محبت.بیابان را چمن.چشم را اشک و روی ماه شما  را گل وجودتان امیر مهدی و محمد طاهای  عزیزم.

 

شکلکهای جالب آروینشکلکهای جالب آروینشکلکهای جالب آروین

شکلکهای جالب آروینشکلکهای جالب آروینشکلکهای جالب آروینشکلکهای جالب آروین

 

 

.